Elbow 90 degree electrofusion

Elbow 90 degree electrofusion